VÍCEVRSTVÉ IZOLACE

SF19SF19+SF40SF60SF6SFNC

PAROZÁBRANY

SFBBSF19BBSF40BB

IZOLACE PODLAH

SFUF

REFLEXNÍ IZOLACE

SFTVSFTV1L

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PÁSKYTECHNICKÉ INFO
Jak izolovat stavby v budoucnosti? Reflexní izolací SuperFOIL
2020-01-27

Účinná a jistá ochrana budov v zimě i v létě

Je veřejným tajemstvím, že bez klimatizace v létě nestačí tepelné izolace udržet v nových domech příjemnou teplotu a předcházet jejich přehřívání. V zimě pak, abychom překonali noční vlny chladu, musíme více vytápět, i když denní slunce umožní topení vypnout. Chceme-li se zbavit teplotních vln a realizovat účinnou tepelnou izolaci domu, jsou vhodným řešením vícevrstvé refl exní tepelné izolace.

Firma Scaffmont s.r.o. si při stavbách lešení všimla mezery na trhu a rozhodla se přijít s izolací SuperFOIL, vyráběnou ve Velké Británii. Dceřiná společnost THIRD SOLUTION s.r.o. se stala výhradním dovozcem pro ČR, Slovensko a Polsko.

Reflexní izolace fungují i tam, kde běžné nestačí

Vysvětlení, proč jsou reflexní tepelné izolace tak účinné, je jednoduché. Přímo totiž pracují s tepelným zářením (sáláním), které má, a to především, na „svědomí” popsané letní a zimní intervence horka nebo chladu do interiéru domů.

A není jen náhodou, že kosmicky vyspělé země (USA, Rusko) pracují při navrhování tepelné ochrany domů s tepelnými odpory R a nikoliv s evropskými součiniteli U(t), do kterých lze dosadit jen teploty vzduchu. Důvod je zřejmý:

Sálavá architektura

V Americe a v Rusku musí projektant a architekt do výpočtů pozorně zakomponovat sálavé děje (zejména sluneční záření a mrazivé sálání oblohy), které ovlivňují povrchové teploty fasádních a střešních ploch, aby z nich pak odvodil tepelnou bilanci domu. Další proměnné, které architekt může volit, jsou barvy (povrchy) fasády a střešních ploch.

Odrazivé „bílé”1) fasády a střechy nepřijímají z okolí sálavé teplo a zároveň teplo nevyzařují. Jinými slovy neumožňují větší sdílení sálavého tepla mezi domem a okolím. Dům s takovou fasádou a střechou je sálavě dobře izolován od svého okolí, což je jediný případ, kdy lze bezpečně nasadit evropskou teplovzdušnou stavební fyziku s U-čky a dosazovat jen teploty venkovního a vnitřního vzduchu.

Tepelná ochrana EU

Jenže Evropa nasazuje svůj „bílý” vzorec pro U i k popisu domů s šedou až černou fasádou i střechou. Ať už se tyto domy těší v EU jakékoliv oblibě, „bílý” vzorec je pro ně nevhodný. Běžné domy, včetně černých střech, a často i fasád, postrádají sálavou ochranu, což se projeví při jejich provozu. A i když takový dům dostojí spočítané úrovně tepelné ochrany (= téměř nulové spotřeby energie), je často teplotně nestabilní (zejména u tzv. lehkých domů) a v létě se nápadně přehřívá.

To se ale v ČR toleruje: naše norma totiž žádné náklady na letní chlazení nezná a nevidí, a proto do větru uniká nemalé množství energie za zbytečné letní chlazení.

Tepelná ochrana USA a Ruska

Tyto země nikoho nenutí dosazovat teploty vzduchu do součinitelů U. Z kosmických programů totiž vědí, že kosmonauta před zmrznutím nejvíc chrání stříbrolesklý skafandr, který nevyzařuje kosmonautovo teplo do vesmíru. Chrání ho i před Sluncem, když odráží horké sluneční záření, které dopadá na skafandr s intenzitou přes 1 300 W/m2. Černý skafandr je nemyslitelný.

V obou zemích stavitelé samozřejmě staví i domy s barevnými fasádami a střechami. To ale vyžaduje odbornost a hlavně aplikaci reflexních tepelných izolací, které se při dobrém návrhu neprohřívají, nabízejí vysoký tepelný odpor a udrží vnitřní povrchy obvodových konstrukcí chladné. To vše samozřejmě při správném návrhu a použití těchto izolací.

Vhled do fungování reflexních izolací

Představme si dům, který je obalen běžnou tepelnou izolací tloušťky 200 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,04 W/(mK) a tepelným odporem R = 5 m2K/W.

Pomyslným odstraněním této izolace vznikne na jejím místě vzduchová mezera, jejíž tepelný odpor je (podle normy) přibližně R = 0,2 m2K/W a součinitel tepelné vodivosti λ = 1,03 W/(mK).

1. Když nyní přilepíme jednoduchou, tenkou reflexní fólii o emisivitě ε = 0,1 na jeden z vnitřních povrchů mezery, vzroste její tepelný odpor na R = 1,94 m2K/W a součinitel tepelné vodivosti klesne na λ = 0,103 W/(mK).

2. Přilepením stejné reflexní fólie i na druhý z vnitřních povrchů mezery vzroste její tepelný odpor na R = 3,69 m2K/W a součinitel lambda klesne na λ = 0,0543 W/(mK). To jsou výpočty. Nad rámec a „vidění” oficiálních výpočtů zůstává, že reflexní povrch mezery přilehlý k interiéru zůstane chladný! Nebýt reflexí, ohřál by se na teplotu sluncem rozpálené venkovní plochy (až k 80 °C).

Tímto materiálově nenáročným postupem (fólie skoro nic neváží) jsme se významně přiblížili původnímu součiniteli polystyrénové tepelné izolace v mezeře. A co by se stalo, pokud bychom přidali do mezery třetí a další reflexní fólie?

Vícevrsté odrazivé izolace

Odpovědí je mnohovrstvá izolace SuperFOIL ve které se střídají velmi tenké fólie s vysoce účinným termoreflexním pokovením, vzájemně oddělené flexibilními pěnovými nebo vatovými vrstvami. Jedna z jejích variant – SF19 – disponuje certifikátem BBA s hodnotou R pro zdi na úrovni 2,73 m2K/W. To při stavební šířce 40 mm představuje λ na úrovni 0,015 W/(mK)!

Vysvětlením je to, že tepelné záření se uvnitř jednotlivých vrstev rychle promíchává, takže v určitých místech je všude stejné, tzn. má stejnou teplotu. Vznikne tu teplotní plato, ve kterém nedochází k přestupu tepla vedením.

Sortiment SuperFOIL

Jedná se o technologii vyvinutou společností NASA. Vyrobeno ve Velké Británii.

SuperFOIL je navržen tak, aby byl prostup tepla sáláním prakticky nulový, což je dáno malou emisivitou (ε = 0,03) stříbroleských fólií. Nízká emisivita ale neznamená, že uvnitř SuperFOILu není tepelné záření; je ho tam právě tolik a v takovém spektrálním složení, které odpovídá teplotě v daném místě.

SuperFOIL je dodáván ve variantách SF19, SF19BB, SF40, SF40BB a SF60. Jednotlivé izolace se liší počtem vrstev, tím i tloušťkou a tepelným odporem R. Fólie označené BB mají i vrstvu paroprodyšné membrány, tzn. že propouští páru ven a dovnitř vlhkost nepustí

Super FOIL SFUF je nejvhodnější pro izolaci podlah a zároveň má vynikající akustické vlastnosti.

Super FOIL SFNC je nehořlavá vícevrstvá izolace.

Jde o izolaci bez škodlivých volných vláken a dráždivých částic, její instalace je rychlá a snadná, bez nutnosti použití ochranného oděvu a ochranných dýchacích masek.

Celý článek naleznete zde

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena