VÍCEVRSTVÉ IZOLACE

SF19SF19+SF40SF60SF6SFNC

PAROZÁBRANY

SFBBSF19BBSF40BB

IZOLACE PODLAH

SFUF

REFLEXNÍ IZOLACE

SFTVSFTV1L

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PÁSKYTECHNICKÉ INFO

SF19 - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SF19 je certifikována společností BBA a disponuje registrací schváleného systému LABC.

SuperFOIL SF19 má dle certifikátu BBA hodnotu tepelného odporu R 2,14 pro šikmé nebo ploché střechy a 2,58 u zdí.

Využívá ultraefektivní technologii nanopovlakování Dupont.

SuperFOIL SF19 se chová také jako radiační bariéra, tzn. odráží nadměrné teplo během letních měsíců, zároveň izoluje během zimy.

Instalace 'DUET' - Aplikace nad a pod krokev sestává ze 2 vrstev SuperFOIL SF19 + SF40, to zajišťuje hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,18 W.m-2.K-1.

Instalace 'COMBI' - Použití SuperFOIL s libovolnou izolací, např. minerální vlnou nebo PIR / PUR deskami pro dosažení jakékoli požadované hodnoty U.

SuperFOIL SF19 je ideální pro použití na zdech a střešních konstrukcích v nových projektech, ale i při renovaci, rekonstrukci nebo rozšíření stavby.

Použitím SF19 dosáhnete vysokého výkonu a zároveň ušetříte místo / prostor.

Snadná instalace, minimální odpad. SuperFOIL je vyrobena ze 40% z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelná po skončení své životnosti.Technické info


Aplikace

Instalace PŘES krokve:

SuperFOIL SF19 oviňte přes krokve. Připevněte svorkami po nejméně 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm a max. 100 mm) U okapů ořízněte SuperFOIL okolo krokví a utěsněte k izolaci dutých zdí nebo stěnovému panelu, abyste vytvořili vzduchotěsnou obálku. Latě upevněte paralelně s krokvemi a použijte prodyšnou střešní podložku v souladu s pokyny výrobce. Střešní latě a krytinu upevněte podle pokynů výrobce.

Instalace POD krokve:

Odmotejte SuperFOIL, začněte podél horní části střechy. Lať horizontálně přes krokve. Upevněte svorkami po alespoň 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm max. 100 mm). Ve spodní části hrotu střechy upevněte svorkami SUperFOIL SF19 přímo na dřevěný stěnový panel, abyste vytvořili vzduchovou obálku. Latě připevněte napříč krokvemi a zajistěte vzduchovou mezeru mezi SuperFOIL a sádrokartonem.

Poznámka pro instalaci SF19

SuperFOIL SF19 lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SuperFOIL SF19 lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteru plochy, která má být izolována.

SuperFOIL SF19 lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SuperFOIL SF19 je upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek.

Je nutné zabránit kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL SF19 nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SupeFOIL SF19 okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny. Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače.

SuperFOIL SF19 je nejefektivnější při užití 25 mm vzduchové mezery vytvořené latěmi. SuperFOIL SF19 je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly.

Pásku SuperFOIL (20 m x 100 mm) použijte na všechna překrytí a spoje. Při instalaci venku dejte pozor na sluneční odrazy.Certifikáty

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena