VÍCEVRSTVÉ IZOLACE

SF19SF19+SF40SF60SF6SFNC

PAROZÁBRANY

SFBBSF19BBSF40BB

IZOLACE PODLAH

SFUF

REFLEXNÍ IZOLACE

SFTVSFTV1L

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PÁSKYTECHNICKÉ INFO

SF19+ - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SF19+ je certifikována společností BBA pro použití na střechách a zdech.

SuperFOIL SF19+ má certifikovanou hodnotu tepelného odporu R 2,53 pro šikmé nebo ploché střechy a R 2,97 u zdí.

Využívá ultraefektivní technologii nanopovlakování Dupont.

SuperFOIL SF19+ se chová také jako radiační bariéra, tzn. odráží nadměrné teplo během letních měsíců, zároveň izoluje během zimy.

Instalace 'DUET' - Aplikace nad a pod krokev sestává ze 2 vrstev SuperFOIL SF19+ s SF40, to zajišťuje hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,16 W.m-2.K-1.

Instalace 'COMBI' - Použití SuperFOIL s libovolnou izolací, např. minerální vlnou nebo PIR / PUR deskami pro dosažení jakékoli požadované hodnoty U.

SuperFOIL SF19+ je ideální pro použití na zdech a střešních konstrukcích v nových projektech, ale i při renovaci, rekonstrukci nebo rozšíření stavby.

Použitím SF19+ dosáhnete vysokého výkonu a zároveň ušetříte místo / prostor.

Snadná instalace, minimální odpad. Superfoil je vyrobena ze 40 % z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelná po skončení své životnosti. Životnost +50 let.Technické info


Aplikace

Instalace PŘES krokve:

SuperFOIL SF19+ oviňte přes krokve. Připevněte svorkami po nejméně 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm a max. 100 mm)

U okapů ořízněte SuperFOIL okolo krokví a utěsněte k izolaci dutých zdí nebo stěnovému panelu, abyste vytvořili vzduchotěsnou obálku. Latě upevněte paralelně s krokvemi a použijte prodyšnou střešní podložku v souladu s pokyny výrobce.

Střešní latě a krytinu upevněte podle pokynů výrobce.

Instalace POD krokve:

Odmotejte SuperFOIL, začněte podél horní části střechy. Lať horizontálně přes krokve.

Upevněte svorkami po alespoň 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm max. 100 mm).

Ve spodní části hrotu střechy upevněte svorkami SuperFOIL SF19+ přímo na dřevěný stěnový panel, abyste vytvořili vzduchovou obálku.

Latě připevněte napříč krokvemi a zajistěte vzduchovou mezeru mezi SuperFOIL a sádrokartonem.

Poznámka pro instalaci SF19+

SuperFOIL SF19+ lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SuperFOIL lSF19+ lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteristice plochy, která má být izolována.

SuperFOIL SF19+ lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SuperFOIL SF19+ je upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek. Zabraňte kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL SF19+ nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SuperFOIL SF19+ okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny. Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače

SuperFOIL SF19+ je nejefektivnější při užití 25 mm vzduchové mezery vytvořené latěmi. SuperFOIL SF19+ je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly.

Páska SuperFOIL SF19+ (20 m x 100 mm) použít na všechna překrytí a spoje.

Vyvarujte se slunečních odrazů při instalaci venku.Certifikáty

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena