VÍCEVRSTVÉ IZOLACE

SF19SF19+SF40SF60SF6SFNC

PAROZÁBRANY

SFBBSF19BBSF40BB

IZOLACE PODLAH

SFUF

REFLEXNÍ IZOLACE

SFTVSFTV1L

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PÁSKYTECHNICKÉ INFO

SF60 - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SF60 se skládá z 53 vrstev různých materiálů.

SuperFOIL SF60 má certifikovanou hodnotu (BBA) tepelného odporu R 4,48 pro střechu a R 4,92 zeď.

Využívá ultraefektivní technologii nanopovlakování Dupont.

SuperFOIL SF60 je ideální pro nové projekty, ale i při renovaci, rekonstrukci nebo rozšíření objektu.

SuperFOIL SF60 lze použít k vytvoření vzduchotěsné bariéry, na rozdíl od běžných izolací.

SuperFOIL SF60 je kompatibilní se všemi druhy izolace. Chcete-li maximalizovat úspory energie, přidejte ke stávající izolaci jednu vrstvu SF60. Snadno instalujete a neztratíte cenný a drahý prostor.

SuperFOIL SF60 - Maximální izolace, minimální prostor.

Snadná manipulace a instalace, minimální odpad. Vyrobeno ze 40% recykovatelného materiálu. Životnost +50 let. Znovu recyklovatelná.Technické info


Aplikace

Instalace PŘES krokve:

SuperFOIL SF60 oviňte přes krokve. Připevněte svorkami po nejméně 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm a max. 100 mm)

U okapů ořízněte SuperFOIL okolo krokví a utěsněte k izolaci dutých zdí nebo stěnovému panelu, abyste vytvořili vzduchotěsnou obálku.

Latě upevněte paralelně s krokvemi a použijte prodyšnou střešní podložku v souladu s pokyny výrobce.

Střešní latě a krytinu upevněte podle pokynů výrobce.

Instalace POD krokve:

Odmotejte SuperFOIL, začněte podél horní části střechy nad vodorovnými trámy. Upevněte svorkami po alespoň 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm max. 100 mm).

Ve spodní části hrotu střechy upevněte svorkami SuperFOIL SF60 přímo na dřevěný stěnový panel, abyste vytvořili vzduchovou obálku.

Latě připevněte napříč krokvemi a zajistěte vzduchovou mezeru mezi SuperFOIL a sádrokartonem.

Poznámka pro instalaci SF60

SuperFOIL SF60 lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SF60 SuperFOIL lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteristice plochy, která má být izolována.

SuperFOIL SF60 lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SF60 SuperFOIL j SF60 e upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek. (doporučeno 40 mm) Je nutné zabránit kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL SF60 nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SF60 SuperFOIL SF60 okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny.

Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače

SuperFOIL SF60 je nejefektivnější při užití 25 mm vzduchové mezery vytvořené latěmi.

SuperFOIL SF60 je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly. SuperFOIL SF60v pásku (20m x 100mm) použijte na všechna překrytí a spoje. Při instalaci venku dejte pozor na sluneční odrazy.Certifikáty

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena