VÍCEVRSTVÉ IZOLACE

SF19SF19+SF40SF60SF6SFNC

PAROZÁBRANY

SFBBSF19BBSF40BB

IZOLACE PODLAH

SFUF

REFLEXNÍ IZOLACE

SFTVSFTV1L

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PÁSKYTECHNICKÉ INFO

SFTV1L - Klíčové vlastnosti

SFTV1L je 100% voděodolná a odolává průchoduvlhkosti zdmi, podlahou a stropy, tím předchází tvorbě plísní a vlhkosti.

SFTV1L je sálavá bariéra, kterou lze použít ke zlepšení součinitele tepelné vodivosti U, jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích.

SFTV1L je parotěsná a omezuje průchod teplého vlhkého vzduchu z místnosti do konstrukce budovy nebo střechy.

SFTV1L je vhodná pro střechy a zdi.

SFTV1L snižuje konvekční i sálavé tepelné ztráty.Technické info


Aplikace

Instalace PŘES krokve:

SuperFOIL SFTV1L oviňte přes krokve. Připevněte svorkami po nejméně 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm a max. 100 mm)

U okapů ořízněte SuperFOIL okolo krokví a utěsněte k izolaci dutých zdí nebo stěnovému panelu, abyste vytvořili vzduchotěsnou obálku.

Latě upevněte paralelně s krokvemi a použijte prodyšnou střešní podložku v souladu s pokyny výrobce.

Střešní latě a krytinu upevněte podle pokynů výrobce.

Instalace POD krokve:

Odmotejte SuperFOIL, začněte podél horní části střechy. Laťkujte horizontálně přes krokve. Upevněte svorkami po alespoň 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm max. 100 mm).

Ve spodní části hrotu střechy upevněte svorkami SuperFOIL SFTV1L přímo na dřevěný stěnový panel, abyste vytvořili vzduchovou obálku.

Latě připevněte napříč krokvemi a zajistěte vzduchovou mezeru mezi SuperFOIL a sádrokartonem.

Poznámka pro instalaci SFTV1L

SuperFOIL SFTV1L lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SuperFOIL SFTV1L lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteristice plochy, která má být izolována.

SuperFOIL SFTV1L lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SuperFOIL SFTV1L je upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek.

Je nutné zabránit kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL SFTV1L nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SuperFOIL SFTV1L okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny. Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače

SuperFOIL SFTV1L je nejefektivnější při užití 25 mm vzduchové mezery vytvořené latěmi. SuperFOIL SFTV1L je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly.

Pásku SuperFOIL (20 m x 100 mm) použijte na všechna překrytí a spoje.

Vyvarujte se slunečních odrazů při instalaci venku.Certifikáty

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena